1. Administratorem danych osobowych osób, których dane umieszczone są na stronie internetowej www.premiepis.pl jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 131, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12a, 00-001 Warszawa.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę tradycyjną na adres wskazany powyżej lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych jest udostępnienie ich w serwisie należącym do Administratora by wspierać jawność życia publicznego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej („RODO”) zgodnie z którym dane osobowe przetwarzane są w celu wspierania jawności życia publicznego w Polsce poprzez udostępnienie ujawnionych informacji publicznych.

5. Źródłem danych osobowych są źródła publicznie dostępne takie jak:
a) strony internetowe Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu oraz opublikowane tam dane, oświadczenia lub odpowiedzi na interpelacje i interwencje poselskie
b) materiały prasowe do których odnoszą się źródła wskazane w linkach
c) Biuletyny Informacji Publicznej

6. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych na stronach internetowych Sejmu RP i Senatu RP, Biuletynie Informacji Publicznej lub materiałach prasowych.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane użytkownikom serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi IT lub dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu